‘voor een fijne schooltijd’

SMWeetjes......

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening

SMW+ op school

Ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker kan bestaan uit kindgesprekken, individueel of in groepsverband, waarin spelenderwijs, met materialen en passende thema's, het probleem wordt behandeld. Ook is ouderondersteuning een mogelijkheid om met het probleem om te gaan en een kind te begeleiden. Uiteraard is een combinatie van beide mogelijk.

De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig op school en treedt daar op als eerstelijns hulpverlener bij sociaal emotionele vragen, gedragsproblemen en opvoedingsvragen bij leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker wordt ook ingeschakeld wanneer voor een leerling wordt overwogen extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (bijzonder) onderwijs aan te vragen. Tevens is zij de schakelfunctionaris tussen school en Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), waardoor de overdracht naar meer specialistische hulpverlening soepel verloopt. Om de hulpverlening zo goed mogelijk te stroomlijnen maken we gebruik van de verwijsindex Haaglanden.

Vaste gezinscoaches van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) zijn gekoppeld aan de basisscholen waar ook onze schoolmaatschappelijk werkers werkzaam zijn, waarbij zij nauw met elkaar samenwerken ten gunste van een kind. Ouders kunnen worden doorverwezen. Kinderen ook wanneer dat nodig is en binnen de veilige setting van de school kan vaak al met de intern begeleider een passende oplossing worden gevonden.