‘voor een fijne schooltijd’

SMWeetjes......

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening

Informatie voor scholen

Onze visie is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld.

Onze missie is het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van passend onderwijs. Iedere leerling krijgt hierdoor de kans zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien door een optimale combinatie van onderwijs en zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. Samen met ouders en school kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe deze ondersteuning zoveel mogelijk in en rond school georganiseerd kan worden. Onze organisatie beschikt niet alleen over jarenlange ervaring met ‘reguliere’ leerlingen, maar ook over unieke expertise op het gebied van leerlingen met een beperking.