‘voor een fijne schooltijd’

SMW in de praktijk

Ilona Stoop
Teammanager SMW+ Den Haag 

"Even voorstellen, mijn naam is Ilona Stoop en ik ben werkzaam bij Stichting JESS als teammanager van het schoolmaatschappelijk werk+. Sinds 2021 werk ik als teamleider bij het SMWW+. Daarvoor ben ik al sinds vele jaren werkzaam geweest bij het preventiewerk in de jeugdzorg. Het schoolmaatschappelijk werk heb ik de afgelopen jaren van binnen uit goed leren kennen. Ik zie het schoolmaatschappelijk werk als een belangrijk hulpmiddel vanuit de basisschool om de best passende zorg voor uw kind te organiseren, als daar behoefte aan is. Ik wens u en uw kind een bijzondere plezierige tijd toe op de basisschool!”

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Missie SMW+

Onze visie is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld.

Onze missie is het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van passend onderwijs. Iedere leerling krijgt hierdoor de kans zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien door een optimale combinatie van onderwijs en zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. Samen met ouders en school kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe deze ondersteuning zoveel mogelijk in en rond school georganiseerd kan worden.