‘voor een fijne schooltijd’

SMW in de praktijk

Willem Heemskerk
teammanager SMW+ Den Haag 
"Even voorstellen,
mijn naam is Willem Heemskerk en ik ben werkzaam bij Xtra plus als teammanager van het schoolmaatschappelijk werk+.
Sinds 2001 werk ik als teamleider in de jeugdzorg en met name bij het preventiewerk. Het schoolmaatschappelijk werk heb ik in de afgelopen 14 jaar goed leren kennen. Ik zie het schoolmaatschappelijk werk als een belangrijk hulpmiddel vanuit de basisschool voor de best passende zorg voor uw kind, als daar behoefte aan is. Ik wens u en uw kind een bijzondere plezierige tijd toe op de basisschool!”

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Missie SMW+

Per 1 augustus 2015 verzorgt Xtra plus het schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen in Den Haag. Onze organisatie beschikt niet alleen over jarenlange ervaring met ‘reguliere’ leerlingen, maar ook over unieke expertise op het gebied van leerlingen met een beperking.

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 is het SMW+ in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg uitgebreid naar de voorscholen. Deze uitbreiding is gestart als pilot in drie stadsdelen: Centrum, Laak en Leidschenveen/Ypenburg en in schooljaar 2017 - 2018 uitgebreid met het stadsdeel Escamp. De uitrol naar de andere stadsdelen is in samenspraak met de afdeling onderwijsbeleid van de gemeente. Op deze manier kan de schoolmaatschappelijk werker ook ingezet worden op de voorschool voor hulpverlening aan ouders en hun peuters.
Ook is het schoolmaatschappelijk werk actief bij het voortgezet onderwijs op een vijftal scholen voor bijzonder onderwijs. Een zeer gunstige ontwikkeling, zeker gezien voor deze leerlingen de doorgaande lijn extra belangrijk is.

In 2017 heeft ook het schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer dat voorheen viel onder MEE ZHN viel, zich bij SMW+ aangesloten. Het schoolmaatschappelijk werk van Zoetermeer is in 2018 overgegaan naar Jeugdformaat.

Onze missie is het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van passend onderwijs. Iedere leerling krijgt hierdoor de kans zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien door een optimale combinatie van onderwijs en zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. Samen met ouders en school kijken we wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe deze ondersteuning zoveel mogelijk in en rond school georganiseerd kan worden.

De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig op school en treedt daar op als eerstelijns hulpverlener bij sociaal emotionele vragen, gedragsproblemen en opvoedingsvragen bij leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker wordt ook ingeschakeld wanneer voor een leerling wordt overwogen extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (bijzonder) onderwijs aan te vragen. Tevens is zij de schakelfunctionaris tussen school en Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), waardoor de overdracht naar meer specialistische hulpverlening soepel verloopt.