‘voor een fijne schooltijd’

SMW in de praktijk

Desirée Swalef
schoolmaatschappelijk werker
“Het is bijna 9.00 uur. In mijn agenda staat dat ik op school een afspraak heb met de moeder van Max, een jongen van 10 jaar. De moeder heeft haar zorgen over Max besproken met de leerkracht, waarna de leerkracht mij benaderd heeft. Max is aldoor verdrietig bij de start van de dag. Hij wil niet naar school en niet ontbijten. Wanneer hij eenmaal in de klas is, heeft hij het eigenlijk heel erg naar zijn zin en doet het ook heel goed. Hij heeft goede aansluiting met andere kinderen wat het nog onduidelijker maakt waardoor hij zo verdrietig is iedere schooldag.
Ik zie de moeder al in de gang terwijl ik de school in wandel. We begroeten elkaar en ik geef aan dat ze meteen mee kan lopen naar het kamertje dat voor mij gereserveerd is. Ik haal voor ons samen eerst een kop thee. Daarna vertelt moeder haar zorgen en luister ik aandachtig naar haar verhaal. Aan het eind van het gesprek geef ik moeder wat tips mee om eerst mee aan de slag te gaan thuis. Tevens spreken we af dat ik max een keer of 3 ga uitnodigen voor een gesprek en een spelletje. Soms levert dat al informatie op over waarom een kind verdrietig is.
Ik maak met moeder een nieuwe afspraak voor over drie weken en we schudden elkaar daarna de hand. Ik bedank haar voor het delen van haar verhaal. Wat is het toch fijn als mensen hun verhaal durven te delen met mij, zodat we samen verder komen.”
(de naam Max is fictief)

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Contact

Wilt u een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker, neemt u dan contact op met de intern begeleider of de leerkracht / pedagogisch medewerker van school. Op de pagina’s ‘peuteropvang’ en 'scholen' treft u een overzicht aan van de scholen en de schoolmaatschappelijk werker die hieraan verbonden is, met contactinformatie.

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geïnteresseerd in het schoolmaatschappelijk werk+ dan kunt contact opnemen met

Willem Heemskerk, teammanager SMW+ Den Haag
T     070 205 20 00
E     w.heemskerk@smw-basisschool.nl