‘voor een fijne schooltijd’

Kinderen vertellen...

Lucie: “Ik vind rekenen en taal heel leuk. Maar soms moet ik een toets doen op school. Dan kan ik de nacht ervoor niet slapen en heb ik 's morgens hele erge buikpijn. Ik wil dan ook niet naar school toe, want ik ben bang dat ik de toets helemaal fout maak.
Samen met de juf en mama ga ik nu met allerlei verschillende opdrachten oefenen, zodat ik niet meer bang ben om toetsen te maken."

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van SMW+ als activiteit van Xtra plus, onderdeel van Xtra, www.xtra.nl, verregaand beperken dan wel uitsluiten.

Xtra zal zich inspannen om de informatie welke wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter Xtra kan niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Xtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

Xtra heeft uitsluitend op deze website referenties naar andere websites geboden door middel van hyperlinks en naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kan worden. Xtra geeft met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. Xtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij Xtra.