‘voor een fijne schooltijd’

SMWeetjes......

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers////

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen ////

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld////

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%////

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening////

Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van SMW+ als activiteit van Xtra plus, onderdeel van Xtra, www.xtra.nl, verregaand beperken dan wel uitsluiten.

Xtra zal zich inspannen om de informatie welke wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter Xtra kan niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Xtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

Xtra heeft uitsluitend op deze website referenties naar andere websites geboden door middel van hyperlinks en naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kan worden. Xtra geeft met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. Xtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij Xtra.