‘voor een fijne schooltijd’

SMWeetjes......

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening

Contact

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geïnteresseerd in het schoolmaatschappelijk werk+ dan kunt contact opnemen met

Willem Heemskerk, teammanager SMW+ Den Haag
T 070 205 20 00
E w.heemskerk@smw-basisschool.nl