‘voor een fijne schooltijd’

SMWeetjes......

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening

Samenwerken

De schoolmaatschappelijk werker heeft nauw contact met de intern begeleider en de leerkracht of pedagogisch medewerker, zodat de vorderingen bij een kind goed gevolgd worden. Omdat schoolmaatschappelijk werk nauw verbonden is met het CJG, is een goede en snelle overdracht van een kind gewaarborgd. Desgewenst kunnen ouders ondersteund worden door een maatje om de overstap naar het CJG te vergemakkelijken.