‘voor een fijne schooltijd’

Kinderen vertellen...

Lucie: “Ik vind rekenen en taal heel leuk. Maar soms moet ik een toets doen op school. Dan kan ik de nacht ervoor niet slapen en heb ik 's morgens hele erge buikpijn. Ik wil dan ook niet naar school toe, want ik ben bang dat ik de toets helemaal fout maak.
Samen met de juf en mama ga ik nu met allerlei verschillende opdrachten oefenen, zodat ik niet meer bang ben om toetsen te maken."

Luuk: “Alle jongens uit mijn klas voetballen met elkaar op het schoolplein in de pauze. Eigenlijk wil ik ook meespelen, maar ik durf niet naar ze toe te gaan. Ik ben bang dat ze me raar vinden en dat ze me uitlachen.
De juf op school zegt dat zij mij gaat helpen met oefeningen, zodat ik dit straks wel durf. Ik vind het heel spannend." 

Rezah: “Ik heb gewoon geen zin om te doen wat de meester zegt. Hij kan de pot op, wat heeft hij over mij te vertellen? Soms kan ik zo boos worden en dan scheld ik hem uit. Daar heb ik dan zin in. Ik weet ook niet waarom. Samen met mama en papa heb ik met de juf gesproken. We gaan nu kijken waarom ik zo doe en wie mij het best kan helpen. Ik wil er echt mijn best voor doen dat het niet meer gebeurt."

Achmed: “Ik verveel me dood op school. Ik heb altijd heel snel mijn werk af en dan heb ik niets meer te doen. Hierdoor ga ik heel hard zuchten en geluiden maken in de klas of andere kinderen van hun werk afhouden. Ik weet dat dat niet leuk is, maar wat moet ik anders.
Samen met de juf heb ik nu afgesproken dat ik aan de meester extra werk vraag als ik klaar ben. We gaan kijken of dit werkt."

Maartje: “Mama en papa gaan scheiden. Ze maken veel ruzie met elkaar. Ik word hier heel bang van en moet dan huilen. Ik lig 's nachts vaak te piekeren. Ik wil dat het overgaat en dat het weer normaal wordt. 
Ik heb de juf op school alles verteld wat er gebeurd is en zij gaat ons nu helpen."

het team schoolmaatschappelijk werk bestaat uit 55 medewerkers////

zij bedienen 92 peuteropvanglocaties met VVE, 151 basisscholen, 9 S(B)O scholen en 10 V(S)O scholen ////

in schooljaar 2017-2018 zijn  3.243 dossiers behandeld////

het SMW+ is het meest ingeschakeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 38%, gevolgd door gedragsproblemen 16% en de opvoedsituatie 13%////

64% van de casussen is in hetzelfde jaar afgesloten en 79% van de casussen is doorverwezen naar een andere vorm van dienst- of hulpverlening////

SMW op school

Wilt u praten over uw kind met een schoolmaatschappelijk werker? Maakt u dan gerust een afspraak. Kijk hier voor de contactpersoon op de school van uw kind.

Waarom schoolmaatschappelijk werk

Team Den Haag

Ouders willen dat hun kind blij en onbezorgd kan opgroeien, dat hij een fijne tijd heeft op school en dat hij alle kansen krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige en motiverende omgeving. 

Maar dit is helaas niet altijd het geval.
U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos of brutaal is, zich teruggetrokken gedraagt of zich moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft of ondersteuning nodig heeft bij het leren. Misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel reageert. Het kan ook zijn dat de school signalen krijgt en zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. 
Allemaal redenen om de schoolmaatschappelijk werker in te schakelen, zodat hij hier in een zo vroeg mogelijk stadium op kan inspelen, samen met u en school. Zwaardere vormen van hulp kunnen hierdoor veelal voorkomen worden.

Hulpverlening en ondersteuning

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht van het gezin is steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kan dit ook. De schoolmaatschappelijk werker kan zelf hulp bieden, maar ook doorverwijzen naar andere vormen van vrijwillige of professionele hulp. Om deze hulpverlening zo goed mogelijk te stroomlijnen, maken we gebruik van een digitaal begeleidingsplan en de verwijsindex Haaglanden. 

De schoolmaatschappelijk werker

U kunt op verschillende manieren met het schoolmaatschappelijk werk in contact komen. Als school zorgen heeft over uw kind, dan worden deze eerst met u besproken. Vervolgens kan de intern begeleider of leerkracht / pedagogisch medewerker in overleg met u een aanmelding doen. De schoolmaatschappelijk werker neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de intern begeleider of leerkracht / pedagogisch medewerker. U kunt ook rechtstreeks contact met de schoolmaatschappelijk werker opnemen. Als na een vrijblijvend gesprek gezamenlijk besloten wordt aan uw hulpvraag te werken, stelt de schoolmaatschappelijk werker school hiervan op de hoogte.
De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden op school. Op het prikbord hangt een poster met de contactgegevens en in de schoolgids vindt u ook meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk.

Goed om te weten

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk.

Er wordt altijd toestemming aan u gevraagd voor gesprekken met uw kind. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs, dan mag de schoolmaatschappelijk werker 2 gesprekken met uw kind tussen 12 - 15 jaar voeren zonder dat u daarvan op de hoogte hoeft te zijn. Voor jongeren van 16 jaar en ouder hoeft u helemaal geen toestemming meer te geven. Hierin is de mening van uw kind leidend. Uiteraard zal er altijd gestreefd worden om ook bij deze leeftijden u als ouder te betrekken.

De dienstverlening van de schoolmaatschappelijk werker is kosteloos.